MILUJEME ČÍSLA, GRAFY, TABUĽKY... A NAJMÄ VÝSLEDKY

AKO TO U NÁS FUNGUJE?

1. Vyberiete si nás za partnera

Po tom, čo ste si nás vybrali nasleduje stretnutie a prezentácia našich schopností.

1. Vyberiete si nás za partnera
2. Niečo nám o vás poviete

Odprezentujete nám vašu firmu, vaše výhody oproti konkurencii, váš hlavný cieľ kampaní. Oboznámite nás, koľko chcete investovať do platenej reklamy.

2. Niečo nám o vás poviete
3. Spoločne si zadefinujeme stratégiu

Vyberieme reklamné kanály, ktoré budú ideálne pre dosiahnutie cieľov. Spoločne si stanovíme mesačné rozpočty, ktoré budeme striktne dodržiavať. Dostanete prístupy ku všetkým údajom, tabuľkám a dátam.

3. Spoločne si zadefinujeme stratégiu
4. Nastavenie kampaní

Ak ešte nemáte reklamné účty, založíme ich (Google Ads, FB ads manager, Analytics, Sklik, Tag Manager…). Implementujeme vám na web potrebné meracie nástroje. Ku kampaniam pripravíme všetko potrebné od pútavých textov až po grafiku na mieru. Kampane budú mať jasnú štruktúru, ktorej porozumiete aj vy.

4. Nastavenie kampaní
Loading

SENDING

Váš dotazník bol úspešne odoslaný. Ďakujeme :)

REFRESH

Máte záujem o naše služby? Vyplňte prosím krátky formulár.

Čím viac informácií nám poskytnete, tým lepšie spoznáme váš marketingový zámer aj vašu firmu.

A sme v cieli, ďakujeme za vyplnenie. Čoskoro vás budeme kontaktovať. Celý tím WISE digital sa teší na spoluprácu.

V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov odoslaním formuláru súhlasím so spracúvaním, správou a uchovaním mojich osobných údajov poskytnutých a uvedených v kontaktnom formulári na tejto stránke digital.wise.sk spoločnosti WISE consulting s.r.o. Viac informácií.
  • Osobné údaje
  • Informácie o vašej firme
  • Spolupráca

V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním, správou a uchovaním mojich osobných údajov poskytnutých a uvedených v kontaktnom formulári na stránke https://digital.wise.sk spoločnosti WISE consulting s.r.o., so sídlom Sabinovská 1903/8, 821 02 Bratislava, IČO: 50771281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 118011/B (ďalej len ako „WISE consulting s.r.o.“), alebo prostredníctvom stránky https://digital.wise.sk v rámci počítačovej siete internet.

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a na základe vlastného rozhodnutia. Poskytnuté osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely ponúkania služieb WISE consulting s.r.o., pre interné účely spoločnosti WISE consulting s.r.o. a na štatistické účely. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené tretej osobe, a to za účelom plnenia uzatvorených zmluvných alebo iných dokumentov.

Súhlas je daný na dobu využívania a poskytovania služieb spoločnosti WISE consulting s.r.o., pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. V zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov dotknutá osoba poskytnutím emailového kontaktu súhlasí s využívaním jej elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa poskytovaných služieb spoločnosti WISE consulting s.r.o. a jej klientov. Dotknutá osoba je oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním svojho nesúhlasu so zasielaním marketingových informácií na adresu office@wise.sk