PREMENÍME VAŠICH NÁVŠTEVNÍKOV NA VAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Náš dream tím je vždy pripravený ukázať svoj potenciál. „Kopíci“ vymyslia pútavé texty, kreatívny a šikovný grafik nakreslí web na mieru (alebo prispôsobí parádnu šablónu), a web developer premení nápady a plány na realitu….na váš nový web. Tu to však skončiť nemusí. Váš novovybudovaný web môžeme priviesť do úplnej dokonalosti ďalšími službami, ktoré ponúkame. 

AKO TO U NÁS FUNGUJE?

1. Vyberiete si nás za partnera

Po tom, čo ste si nás vybrali nasleduje stretnutie a prezentácia našich schopností.

1. Vyberiete si nás za partnera
2. Niečo nám o vás poviete

Odprezentujete nám vašu firmu, vaše výhody oproti konkurencii, váš hlavný cieľ a vašu predstavu o novej webstránke či e-shope.

2. Niečo nám o vás poviete
3. Vypracujeme návrh

Ak máte už existujúci web, urobíme komplexný audit. Po audite vám zašleme prehľadne spracovanú analýzu, ktorú si spolu prejdeme.

Vytvoríme návrh a novú štruktúru webu po obsahovej i funkčnej stránke. Zanalyzujeme kľúčové slová. Vyberieme vám ideálnu šablónu a upravíme vám ju podľa vašich požiadaviek. Rovnakým postupom sa riadime aj pri navrhovaní nového webu.

3. Vypracujeme návrh
4. Grafický návrh

Návrh alebo úpravu šablóny realizujeme po audite a vytvorení návrhu. Začíname hľadaním ideálnej šablóny alebo tvorbou návrhu na mieru. Vytvoríme úvodnú stránku, podstránky spoločne si to spripomienkujeme a odsúhlasíme. Následne sa dáme do tvorby.

4. Grafický návrh
5. Vývoj webu

Developer sa pustí do práce, po celý čas s vami komunikujeme a dolaďujeme priebežne všetky detaily. Na konci vývoja bude naša práca odmenená vašou radosťou z novej a fungujúcej webstránky/e-shopu.

5. Vývoj webu
Loading

SENDING

Váš dotazník bol úspešne odoslaný. Ďakujeme :)

REFRESH

Máte záujem o naše služby? Vyplňte prosím krátky formulár.

Čím viac informácií nám poskytnete, tým lepšie spoznáme váš marketingový zámer aj vašu firmu.

A sme v cieli, ďakujeme za vyplnenie. Čoskoro vás budeme kontaktovať. Celý tím WISE digital sa teší na spoluprácu.

V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov odoslaním formuláru súhlasím so spracúvaním, správou a uchovaním mojich osobných údajov poskytnutých a uvedených v kontaktnom formulári na tejto stránke digital.wise.sk spoločnosti WISE consulting s.r.o. Viac informácií.
  • Osobné údaje
  • Informácie o vašej firme
  • Spolupráca

V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním, správou a uchovaním mojich osobných údajov poskytnutých a uvedených v kontaktnom formulári na stránke https://digital.wise.sk spoločnosti WISE consulting s.r.o., so sídlom Sabinovská 1903/8, 821 02 Bratislava, IČO: 50771281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 118011/B (ďalej len ako „WISE consulting s.r.o.“), alebo prostredníctvom stránky https://digital.wise.sk v rámci počítačovej siete internet.

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a na základe vlastného rozhodnutia. Poskytnuté osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely ponúkania služieb WISE consulting s.r.o., pre interné účely spoločnosti WISE consulting s.r.o. a na štatistické účely. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené tretej osobe, a to za účelom plnenia uzatvorených zmluvných alebo iných dokumentov.

Súhlas je daný na dobu využívania a poskytovania služieb spoločnosti WISE consulting s.r.o., pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. V zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov dotknutá osoba poskytnutím emailového kontaktu súhlasí s využívaním jej elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa poskytovaných služieb spoločnosti WISE consulting s.r.o. a jej klientov. Dotknutá osoba je oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním svojho nesúhlasu so zasielaním marketingových informácií na adresu office@wise.sk